about-centre

О центру

„Центар за напредне средњовековне студије“ је нестраначко, невладино, непрофитно удружење грађана чији је циљ развијање, унапређивање и популаризација научних истраживања на пољу медиевистике у Републици Србији.

О делатности Центра

Центар своје циљеве остварује:

  • осмишљавањем и реализацијом научних пројеката на подручју средњовековне историје Југоисточне Европе и Медитерана, кроз ангажовање стручњака из научних области: историја и помоћне историјске науке, теологија, филологија, филозофија, етнологија и антропологија, археологија, социологија и историја уметности;
  • организовањем, самостално, или у сарадњи са другим организацијама, стручних и научних скупова, саветовања, семинара, предавања и других видова стручног усавршавања из области медиевистике;
  • објављивањем књига и других публикација из наведених научних области, у складу са Законом;
  • сарадњом са универзитетима, научним и истраживачким центрима, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве истим или сродним научним дисциплинама.
Контактирајте нас