organs-and-membership

Чланови

Чланови:

 • Драгић Живојиновић, истраживач сарадник Историјског института Београд

http://www.iib.ac.rs/srp/DragicZivojinovic.htm

 • Др Срђан Рудић, виши научни сарадник Историјског института Београд

http://www.iib.ac.rs/srp/SrdjanRudic.htm

 • Др Александар Крстић, научни сарадник Историјског института Београд

http://www.iib.ac.rs/srp/AleksandarKrstic.htm

 • Др Невен Исаиловић, научни сарадник Историјског института Београд

http://www.iib.ac.rs/srp/NevenIsailovic.htm

 • Др Небојша Порчић, ванредни професор Филозофског факултета у Београду

http://www.f.bg.ac.rs/istorija/zaposleni_od?IDZ=412

 • Др Жарко Вујошевић, доцент Филозофског факултета у Београду

http://www.f.bg.ac.rs/istorija/zaposleni_od?IDZ=745

 • Владан Тријић, Oдељење за археографију Народне библиотеке Србије, Београд

https://www.nb.rs/about_us/phone_book.php#ARHEOGRAFSKO

 • Вељко Глушчевић, независни истраживач, Београд
 • Др Станоје Бојанин, научни сарадник Византолошког института САНУ, Београд

http://www.byzinst-sasa.rs/eng/uploaded/bibliografija/Bibliografija%20Stanoje%20Bojanin.pdf

 • Др Милош Ивановић, научни сарадник Историјског института Београд

http://www.iib.ac.rs/srp/MilosIvanovic.htm

 • Александар Јаковљевић, истраживач сарадник Историјског института Београд

http://www.iib.ac.rs/srp/AleksandarJakovljevic.htm

Скупштина
Контактирајте нас