organs-and-membership

Чланови

Чланови:

  • Драгић Живојиновић, истраживач сарадник Историјског института Београд, председник Управног одбора

http://www.iib.ac.rs/srp/DragicZivojinovic.htm

  • Др Александар Крстић, научни сарадник Историјског института Београд, заменик председника Управног одбора

http://www.iib.ac.rs/srp/AleksandarKrstic.htm

  • Др Невен Исаиловић, научни сарадник Историјског института Београд, генерални секретар

http://www.iib.ac.rs/srp/NevenIsailovic.htm

  • Др Небојша Порчић, ванредни професор Филозофског факултета у Београду, члан Управног одбора

http://www.f.bg.ac.rs/istorija/zaposleni_od?IDZ=412

  • Др Жарко Вујошевић, доцент Филозофског факултета у Београду, члан Управног одбора

http://www.f.bg.ac.rs/istorija/zaposleni_od?IDZ=745

Управни одбор
Контактирајте нас