publications

Уређивачки одбор

Чланови:

  • Др Срђан Рудић, виши научни сарадник, Историјски институт Београд, главни уредник

http://www.iib.ac.rs/srp/SrdjanRudic.htm

  • Драгић Живојиновић, истраживач сарадник Историјског института Београд, одговорни уредник

http://www.iib.ac.rs/srp/DragicZivojinovic.htm

  • Др Жарко Вујошевић, доцент Филозофског факултета у Београду, члан Уређивачког одбора

http://www.f.bg.ac.rs/istorija/zaposleni_od?IDZ=745

  • Др Александар Крстић, научни сарадник Историјског института Београд, члан Уређивачког одбора

http://www.iib.ac.rs/srp/AleksandarKrstic.htm

  • Др Небојша Порчић, ванредни професор Филозофског факултета у Београду, члан Уређивачког одбора

http://www.f.bg.ac.rs/istorija/zaposleni_od?IDZ=412

Контактирајте нас