publications

О Часопису

Центар за напредне средњовековне студије основао је као своје Гласило научни часопис под називом Иницијал. Часопис за средњовековне студије (cкраћенo Иницијал). Име Гласила на енглеском језику је Initial. A Review of Medieval Studies.

Иницијал. Часопис за средњовековне студије је мултидисциплинарни медиевистички часопис који објављује прилоге из свих области науке које се баве средњовековним темама на подручју југоисточне Европе и Медитерана. Добродошли су како радови који разматрају нове теоријске приступе у проучавању средњег века или тумаче тзв. „велика питања“, тако и они где су у фокусу ужа специјалистичка истраживања. Имајући у виду карактер гласила, аутори би своје излагање требало да прилагоде широј популацији медиевиста, пружајући неопходан контекст читаоцима који још увек нису врсни познаваоци проблематике којом се бави дотична студија. Преводи и издања средњовековних извора такође се могу публиковати, нарочито ако представљају суштински део већег рада.

Иницијал је отворен за објављивање критика и приказа свих монографских и периодичних публикација или чланака из области медиевистике, као и едиција средњовековних извора. Праћење научног живота путем извештаја са различитих скупова, сусрета, предавања и теренских истраживања важна је ставка у изгледу овог гласила.

Прилози се могу слати електронски, на e-mail адресу: Initial.RMS@gmail.com

Контактирајте нас